Jak generować wyższy przychód dzięki połączeniu CRM i Marketing Automation?

By | Luty 25, 2014

Wiele firm wykorzystujących systemy CRM chciałoby zwiększyć ich efektywność. Synchronizacja używanych narzędzi z nowo wdrażanymi nie jest łatwym zadaniem. Jednak jeśli postawimy na odpowiednie systemy i właściwie je zintegrujemy, możemy na tym sporo zyskać.Nawiązując do badań Nuclear Research wsparcie systemu CRM integracją z Marketing Automation podnosi ROI z jego wdrożenia o 14.5%. Skąd bierze się ten wzrost?

Na wczorajszej w konferencji poświęconej systemom CRM i ich wykorzystaniu w firmie zrozumiałem ważną rzecz: każdy najlepszy nawet system CRM jest tak dobry jak dane, które do niego trafiają i na których pracują ludzie. Zakładając, że potrafimy go sprawnie obsługiwać. Do systemów CRM najczęściej informacje dodają sami handlowcy mający dostęp do informacji statycznej i zbieranej od momentu kiedy kontakt trafia do CRM. Dostęp do informacji takich jak imię, nazwisko, firma, stanowiska, stopień decyzyjności, wielkość budżetu, branża, sektor, rozmiar firmy to norma.

Wdrożenie Marketing Automation i jego integracja z CRM to nowe źródła informacji i określienie szans sprzedażowych. Połowa konsumentów zaczyna proces decyzji zakupowej online, a 90% w jego trakcie szuka ofert online. Przez pierwsze 70% procesu,konsumenci, nie chcą rozmawiać bezpośrednio ze sprzedawcą, nie czując się na to gotowi. System CRM pozwala obsłużyć około 30% procent realnego procesu sprzedaży.

SALESmanago Marketing Automation identyfikuje i monitoruje zachowanie konkretnych osób zaraz po tym jak zareagują na wiadomość e-mail wysłaną od firmy,podadzą swój adres e-mail na stronie WWW firmy lub skorzystają z aplikacji FB. Od tego momentu wiadomo kiedy klient: pojawia się na stronie WWW i jakie treści przegląda. Marketer najwcześniej wie o zainteresowaniu konsumenta i zaczyna budować jego profil.W systemie Marketing Automation marketer ma wiedzę o aktualnych i potencjalnych klientach. Wykorzystuje ją w kontaktcie bezpośrednim lub w systemie CRM. Sprzedawca otrzymuje w swoim CRM dokładniejsze informacje o kliencie co w praktyce:

1.Skraca się proces sprzedażowy: Marketing odciąża sprzedaż edukując kontakty i przekazuje je do działu sprzedaży.

2.Wzrasta konwersja sprzedażowa: Dział sprzedaży otrzymuje tylko zainteresowane zakupem kontakty.

3. Wzrasta jakość danych w firmie: sprzedawca stale widzi aktualny profil potencjalnego klienta.

4. Spada koszt sprzedaży: Łatwiejszy dostęp do informacji, lepiej przygotowane i wstępnie selekcjonowane kontakty.

Czy integracja obu narzędzi jest trudna? Odpowiedź brzmi: NIE.Samodzielne przygotowanie tej integracji byłoby trudne, ale wykorzystanie gotowych jest łatwiejsze i często polega na wpisaniu kilku loginów i haseł. W wypadku systemu SALESmanago Marketing Automation już teraz dostępne są integracje z takim systemami jak : Salesforce, Microsoft Dynamics CRM, Livespace CRM, update CRM, SAP Business One czy Berberis, a następne są w opracowywaniu, niebawem możemy spodziewać się integracji z sugarCRM i programem ERP – Enova.