Jak zmienia się praca w firmie po wdrożeniu Marketing Automation

By | Luty 28, 2014

Wdrożenie systemu Marketing Automation może wywrzeć bardzo silny wpływa na sytuację panującą w firmie. Zastosowanie nowego rozwiązania zmienia sposób w jaki funkcjonował do tej pory dział marketingu i sprzedaży. Zyskują one nowe możliwości i nową wiedzę dostępną na wcześniej nie osiągalnym poziomie. W jakich obszarach zyskujemy nowe możliwości i co to oznacza dla firmy?

Poniżej znajdują się 4 główne obszary, które zmieniają się wraz z wdrożeniem Marketing Automation. Główne zmiany wynikają z powstania wspólnego środowiska pracy dla działów marketingu i sprzedaży oraz z dostępu do nowej wiedzy zbieranej, dzięki monitorowaniu i identyfikacji osób odwiedzających stronę WWW firmy.

1. Marketing rozpoznaje potencjalnych klientów zaraz na początku procesu zakupowego

50% decyzji zakupowych zaczyna się online, a 95% przebiega co najmniej częściowo w Internecie. Dzięki Marketing Automation dział marketingu szybko dowiaduje się o zainteresowanym kliencie, który odwiedza stronę WWW. Poznaje jego profil i może poprowadzić go w automatycznych procesach marketingowych, aż do gotowości zakupowej.

2. Marketing zaczyna gromadzić bardzo cenną wiedzę

Monitorując zachowanie potencjalnych i aktualnych klientów marketing zaczyna budować bardzo wartościową bazę wiedzy, która może stanowić fundament dla automatyzacji działań, chociażby w e-Mail Marketingu. Z drugiej strony ta wiedza może być automatycznie udostępniana sprzedawcom w sposób bezpośredni lub za pomocą systemu CRM i realnie zwiększać ich szanse na dokonanie sprzedaży.

3. Współpraca marketingu i sprzedaży

Marketing Automation, to również wspólne środowisko pracy i sposób na połączenie wysiłków oraz wiedzy działów marketingu i sprzedaży. Razem zaczynają pracować nad wspólną bazą aktualnych i potencjalnych klientów. Dział marketingu może aktywnie partycypować w procesie pozyskiwania kontaktów i ich przygotowania do zakupu, przez co staje się realnym partnerem procesu sprzedażowego.

4. Praca marketingu zaczyna tworzyć trwałą wartość w firmie

Marketer pracując z Marketing Automation buduje automatyczne procesy marketingowe i marketingowo-sprzedażowe. W tej formie gromadzi wiedzę marketingową, która pozostaje w firmie w formie trwałych procesów.