Marketer: czemu nikt mu nie ufa i jak to zmienić, cz. 1

By | Sierpień 14, 2015

WelcomeW ciągu ostatniej dekady społeczne zaufanie do marketerów spadło dramatycznie: branża postrzegana jest jako jedna z najmniej godnych zaufania. Ale to nie tylko zdanie klientów, lecz także przełożonych. 80% dyrektorów nie ufa marketerom(„nie ufa marketerom i nie jest zadowolone z pracy przez nich wykonywanej”, by zacytować słowa samych zainteresowanych). Dlaczego?

 

Problem mierzalności

Dyrektorzy mówią, że nie ufają marketerom, ponieważ ci nie potrafią dostarczyć metryk, które pozwalałyby oceniać ich pracę. Przez to nie sposób wskazać, w jaki sposób przyczyniają się do sukcesu firmy. Tu z pomocą przychodzi Marketing Automation, który pomaga marketerom wykazać swoją wartość przez precyzyjny monitoring działań oraz dostarczenie im wspólnego języka z działem sprzedaży oraz kadrą zarządzającą.

 

Kwestia wyznaczników sukcesu

Kreatywność jest ogromną wartością marketera, ale jednocześnie stanowi on element rachunku ekonomicznego: jest kosztem, który powinien przynosić zyski. Dlatego potrzebuje precyzyjnych, obiektywnych wyznaczników swojego sukcesu, który pozwoli mu udowodnić swoją wartość dla firmy.

 

Niezależnie od przyjętej koncepcji, nawet w najbardziej kreatywnych czy humanistycznych odmianach, marketing jest sztuką definiowania i osiągania celów, które muszą być określone w na tyle jasny i precyzyjny sposób, by można było wykazać niezbicie, co zostało osiągnięte. To istotne nie tylko z punktu widzenia dyrektorów, ale i samych marketerów: dzięki temu nie tylko zyskują potrzebna wiedzę i mogą lepiej wykonywać swoją pracę, ale i czują się bardziej komfortowo, bezpieczniej, widząc, że efekty ich działań można wykazać w twardych liczbach, że są one ewidentne, widoczne  dla kierownictwa.

Choć w marketingu pojawia się wiele mód, staraj się zawsze oddzielać istotne wskaźniki od mniej ważnych. Do istotnych należą:

Cost Per Lead (CPL) = przeciętny koszt pozyskania leada, najczęściej liczony dla poszczególnych kanałów

Cost Per Acquisition (CPA) = koszt pozyskania klienta, również liczony najczęściej dla poszczególnych kanałów

Lifetime Value of a Customer (LTV) = średnia wartość klienta przez okres całej współpracy z firmą

Return on Investment (ROI) = wskaźnik rentowności danego działania.

 

Marketing Automation dostarcza marketerom narzędzi do mierzenia wszystkich KPI, o jakich tylko zamarzą. A problem mierzenia skuteczności poszczególnych działań jest bardzo powszechny: dziś jedynie1/3 firm B2B poprawnie mierzy ROI swoich działań marketingowych. Nic więc dziwnego, że dyrektorzy oskarżają marketerów o oderwanie od spraw finansowych.

 

Przeczytaj więcej na blogu Marketing Automation.