RODO: 5 rzeczy, które musisz wiedzieć zanim ustawa wejdzie w życie

By | Styczeń 30, 2018

„RODO”, zwane także „GDPR” lub „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych” zacznie obowiązywać bezpośrednio we wszystkich krajach Unii Europejskiej od 25 maja 2018 r. Rozporządzenie będzie obowiązywać wszystkich, którzy przetwarzają dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.


 

Co musisz wiedzieć o RODO…

 

1. Twoje dane muszą być przechowywane na terenie Unii Europejskiej.

Transfer danych osobowych do państw poza EU będzie możliwy wtedy, gdy zapewnią one adekwatny poziom ochrony (decyzja Komisji Europejskiej) oraz po zapewnieniu odpowiednich gwarancji tj. na podstawie klauzul modelowych, wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych kodeksów postępowania oraz jeśli zarówno przekazujący, jak i odbierający dane uzyskali „certyfikat europejskiej ochrony danych osobowych”.

Jesteśmy na to gotowi! Zarówno siedziba główna spółki, jak i nasze serwery są zlokalizowane w Polsce, a więc w 100% spełniają ten wymóg!

 

2. Twój klient ma prawo do bycia zapomnianym.

„Prawo do bycia zapomnianym”, czyli trwałego usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez daną firmę na podstawie zgody marketingowej. Prawo to dotyczy danych przechowywanych zarówno w formie cyfrowej jak i papierowej i kopii zapasowej.

Z tej okazji SALESmanago dostanie nowy przycisk na karcie kontaktu “zapomnij mnie”.

 

3. Twój klient ma prawo zażądać przeniesienia swoich danych do innej firmy.

Prawo do żądania przeniesienia danych np. do innego podmiotu przy zmianie umowy. Dotyczy przetwarzania:

  • na podstawie zgody
  • na podstawie umowy
  • jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

W SALESmanago możesz w prosty sposób przekazać wszystkie dane zebrane o kontakcie do systemów zewnętrznych w wygodnej formie – pliku płaskiego lub przez API.

 

4. Nadal musisz zbierać zgody marketingowe na przetwarzanie danych Twoich klientów.

Uzyskana zgoda dotyczy przetwarzania tylko takiej ilości danych, jaka jest potrzebna z punktu widzenia celu przetwarzania (np. wysyłka zamówionego towaru). Jeżeli chcesz skompletować więcej danych, będziesz musiał uzyskać na to zgodę.

Ten zapis wymusi na firmach gromadzących dane osobowe utrzymanie porządku w bazach danych. W uporządkowaniu ich pomoże Ci zestaw reguł automatyzacji połączony przejrzystym system tagów i mechanizmów segmentacji dostępny na naszej platformie!

 

5. Korzystanie z SALESmanago w kontekście zmian wprowadzonych RODO jest w pełni zgodne z prawem.

SALESmanago jako podmiot przetwarzający dane wdraża:

  • procedurę zarządzania użytkownikami i dostępem,
  • rejestr operacji przetwarzania danych osobowych,
  • politykę monitorowania i reagowania na naruszenia ochrony danych, itd.

Ponadto system będzie umożliwiał użytkownikom wykonywanie nowych obowiązków.

Podsumowując – tak, po wejściu w życie RODO korzystanie z SALESmanago nadal będzie zgodne z przepisami prawa.