UE kocha Marketing Automation! Udział firm korzystających z CRM wzrósł o 23,5% w ostatniej dekadzie

By | Styczeń 23, 2017

Udział firm korzystających z narzędzi CRM w ciągu ostatniej dekady w krajach Unii Europejskiej wzrósł o 23,5%.

Popularność narzędzi do marketing automation rośnie rokrocznie o kilka punktów procentowych. To dobra wiadomość. Oznacza, że powoli zostawiamy za sobą czasy topornych kampanii spamerskich i skłaniamy się raczej ku spersonalizowanej komunikacji połączonej z marketingiem predyktywnym. Takie rozwiązanie niesie ze sobą korzyści zarówno dla marketerów jak i dla klientów: tym pierwszym pomaga skrócić proces zakupowy i podnieść zyski, a tym drugim oszczędza czas i nerwy.

Dowód? W roku 2007 średnio 17 % firm korzystało z tych narzędzi, obecnie natomiast odsetek ten wynosi 21 %. Przyjrzyjmy się razem, jakie kraje europejskie odnotowały największy wzrost w tej dziedzinie!

Wzrost użycia narzędzi CRM w ciągu ostatnich 10 lat
Źródło

Największą dynamikę zmian w zanotowały Litwa +155%,

Zmiany w użyciu narzędzi CRM na Litwie
Źródło

Holandia +114%

Zmiany w użyciu narzędzi CRM w Holandii
Źródło

Francja +111%

Zmiany w użyciu narzędzi CRM we Francji
Źródło

i Estonia +100%

Zmiany w użyciu narzędzi CRM w Estonii
Źródło

Należy jednak zaznaczyć, że kraje te w 2007 roku startowały z niskiego pułapu – średni odsetek firm korzystających z CRM oscylował tam w okolicach 10% pozostawiając tym samym spore pole do popisu.

Na przeciwległym biegunie znalazły się Niemcy oraz Austria. W tych krajach dynamika zastosowań narzędzi CRM od roku 2007 spadła. W Niemczech spadek ten wyniósł -20% , zaś w Austrii – 10.3%.

Zmiany w użyciu narzędzi CRM w Niemczech
Źródło

Zarówno Niemcy jak i Austria startowały w roku 2007 z bardzo wysokiego poziomu wykorzystania CRM w firmach. Odsetek ten wynosił 30% w Niemczech oraz 29% w Austrii. Warto też zaznaczyć, że w Niemczech ta niekorzystna tendencja została w roku 2012 zahamowana.

Zmiany w użyciu narzędzi CRM w Austrii
Źródło

Mimo tych kilku krajów wykazujących tendencję spadkową, ogólny trend w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o użycie narzędzi do zarządzania relacjami z klientami jest zdecydowanie na plusie. Tabela poniżej przedstawia zestawienie danych o udziale firm korzystających z CRM w poszczególnych krajach Unii Europejskiej.

Jak łatwo można zauważyć, w zdecydowanej większości krajów europejskich udział firm stosujących narzędzia CRM stale rośnie.

Rosnąca popularność i coraz lepsze wykorzystanie platform CRM połączonych z marketing automation będzie powodować zmianę podejścia zarówno do klientów jak i do marketingu jako całego procesu. Już teraz firmy przestają postrzegać działania marketingowe jako oderwane od siebie akcje i zaczynają widzieć je jako wielowymiarową, dynamiczną całość, w której na każdy pojedynczy zakup składają się dziesiątki różnych czynników.

Jeśli Ty też chciałbyś rozpocząć swoją przygodę z Automatyzacją Marketingu – skorzystaj z naszej platformy e-learningowej i zdobądź darmowy certyfikat!