5 Najważniejszych trendów marketingowych w 2017

By | Styczeń 16, 2017

Boty, Beacony, a może odrobina Oldschoolu? Na co trzeba zwrócić uwagę w nadchodzących miesiącach? Warto poświęcić chwilę i zobaczyć co będzie nadawało ton w 2017 roku, żeby móc zostawić odpowiedni margines w długofalowej strategii marketingowej! Robiąc przegląd najważniejszych artykułów z zeszłego roku przyjrzałam się również zapowiedziom na rok następny. Efektem jest poniższe zestawienie 5-ciu najważniejszych trendów w marketingu cyfrowym w nadchodzącym roku. Zapraszam do czytania!

Digital Marketing – Zupełnie Nowa Grupa Specjalistów

W nowym roku niewątpliwie królować będą szkiełko i oko, a dodatkowo uwaga skierowana będzie przede wszystkim na doświadczeniu użytkownika (user experience). Wszystkie jego etapy będą projektowane i ulepszane w oparciu o dokładną i rzetelną analizę danych, tak aby maksymalizować wartość każdego klienta w czasie (customer value). Głównymi celami biznesowymi staną się wzrost retencji i satysfakcji klientów prowadzące w efekcie do zwiększenia zysku przy jednoczesnej optymalizacji kosztów (przeczytaj więcej o customer value marketingu). Efektem tego będzie wzrost zapotrzebowania na zupełnie nowy rodzaj specjalistów od marketingu – osób przyzwyczajonych do korzystania z analizy danych i umiejących wspierać strategię marketingową odpowiednim oprogramowaniem do zbierania i przetwarzania danych cyfrowych. Mowa tu głównie o platformach do automatyzacji marketingu, które nie tylko zbierają cyfrowe ślady zostawione w sieci, ale też pozwalają wykorzystać je w praktyczny sposób – do tworzenia wielokanałowych procesów marketingowych.

Przeczytaj również o tym, kto wydaje najwięcej na technologię.

Automatyzacja – Big Data

Już dziś lwia część marketingu cyfrowego oparta jest o analizę i wykorzystanie Big Data. Zarówno automatyzacja, profilowanie behawioralne jak i marketing predyktywny nie mogą obejść się bez wykorzystania danych zbieranych w sieci na temat zachowań i preferencji użytkowników. Dla przypomnienia, według tego artykułu z 2012 roku Big Data to ogromne zbiory danych, które można opisać za pomocą trzech zmiennych – 3V: Velocity (prędkość), Variety (różnorodność) i Volume (objętość).

Źródło: Data Science Central

Położenie nacisku na rozszerzanie danych we wszystkich podanych “kierunkach” pozwala na stworzenie wysokojakościowego zbioru informacji zarówno na temat pojedynczych osób jak i grup użytkowników. Korzystając z tych danych do automatyzacji procesów marketingowych, marketerzy mają szansę przenieść automatyzację na nieznany dotąd poziom. Wykorzystanie  Big Data pozwala na przejście od analizy retrospektywnej do analizy prowadzonej w czasie rzeczywistym i analizy predyktywnej, a co za tym idzie umożliwia komunikację z użytkownikiem w nawiązaniu do jego teraźniejszych i przyszłych potrzeb, a nie tylko do wzorów z przeszłości.

Więcej o potencjale Big Data przeczytasz w książce naszego CEO!

Jeśli chcesz zakupić książkę Grzegorza Błażewicza kliknij tutaj.

Omnichannel – Integracja Danych

Mobilna rewolucja trwa nadal i nic nie zwiastuje rychłej zmiany. Klienci coraz częściej oczekują w sklepach dostępu do Wi-Fi, aby tym sprawniej móc sprawdzić dostępność artykułów i znaleźć najkorzystniejszą dla siebie ofertę. Można z tym walczyć, ale można również uczynić z tego swój oręż. W arsenale każdego sprzedawcy znajdują się nie tylko aplikacje mobilne, ale również beacony (małe urządzenia działające na bluetooth niskich energii, komunikujące się ze smartfonami i między sobą) i platformy do automatyzacji marketingu mobilnego.

Oczywiście pozostaje jeszcze kanał offline, którego również nie możesz ignorować, a na który składają się zachowania w sklepie stacjonarnym (tu również znajdziesz zastosowanie dla beaconów), czy na przykład reakcje na reklamy na tradycyjnych nośnikach, na przykład spoty telewizyjne, czy jingle radiowe, które mogą stać się impulsem do researchu online. Wyzwaniem dla marketerów nadal jest integracja danych ze wszystkich kanałów. Nie ma na to jeszcze gotowego przepisu, jednak wszystkie poradniki kierują uwagę specjalistów na… Big Data (znowu) i software radzący sobie z integracją i analizą danych omnichannelowych, czyli już wspomniane platformy do marketing automation.