W ciągu ostatniej dekady liczba przedsiębiorstw korzystających z narzędzi CRM wzrosła w Polsce o połowę.

By | Styczeń 16, 2017

W ciągu ostatniej dekady liczba przedsiębiorstw korzystających z narzędzi CRM wzrosła w Polsce o połowę. Co więcej, w ostatnim czasie dynamika zastosowań tych narzędzi wyraźnie przyspiesza.

W Polsce z narzędzi CRM korzysta 18% przedsiębiorstw czyli o 6% więcej niż 10 lat temu.

Narzędzia CRM (ang. Customer Relationship Management – Zarządzanie Relacjami z Klientami) wciąż zyskują na popularności. Przedsiębiorstwa wykorzystują je do marketingu, sprzedaży, obsługi klienta oraz zarządu. Występują w przedsiębiorstwach każdego typu i są cennym źródłem wiedzy o procesach sprzedażowych, pomagają w zoptymalizowaniu oferty handlowej firmy i usprawnieniu sposobów pozyskiwania klientów.

Według danych Eurostatu od 2013 roku w Polsce użycie tych narzędzi systematycznie rośnie. Analiza wykresu wskazuje, że polskie firmy przekonały się o ich skuteczności.

Źródło: www.exmetrix.com

Średnia dla Europy wynosi 22%, więc mamy jeszcze co nadrabiać.

Źródło: www.exmetrix.com

Tendencja wzrostowa panuje również we Francji, gdzie użycie CRM w przedsiębiorstwach wyniosło 19% w 2015 roku.

Źródło: www.exmetrix.com

Zaskakujące są dane z Niemiec. Z CRM korzysta tam obecnie 24% firm, jednak 10 lat temu odsetek ten wynosił aż 30%. Warto zaznaczyć, że przez ostatnie 5 lat niekorzystne tendencje powoli ulegają odwróceniu.

Źródło: www.exmetrix.com

Na Węgrzech, które nie należą do elity Europejskich gospodarek, udział przedsiębiorstw wykorzystujących CRM jest o połowę niższy niż średnia europejska i wynosi zaledwie 9%. Tendencja jednak jest tutaj wyraźnie wzrostowa.

Źródło: www.exmetrix.com